Vydavatelská činnost - profily odborných knižních publikací I. - V.

Odborné publikace k analýze dopravních nehod, český a slovenský jazyk


Publikace I. a II.
Publikace III.
Publikace IV. a V.
 
 
 
Ing. Vlastimil RÁBEK, Ph.D.

Znalec v oboru: Doprava silniční - Posudky o příčinách dopravních nehod