Seznam vědeckých a odborných prací

Seznamy odborných aktivit a odborný životopis, aktualizace k 9.2.2017


Seznam vydaných monografií
Seznam vydaných skript, učebnic a odborných knih
Seznam přeložených učebnic a vydaných příruček či manuálů
Seznam uveřejněných prací v odborných a vědeckých časopisech
Seznam příspěvků uveřejněných ve sbornících odborných a vědeckých konferencí
Seznam řešených výzkumných projektů
Odborný životopis k 9.2.2017
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vlastimil RÁBEK, Ph.D.

Znalec v oboru: Doprava silniční - Posudky o příčinách dopravních nehod