Ucelený výběr všech pomůcek a literatury určené k vyhodnocení a řešení problematiky.

Odborné práce ke stažení


Deutsche Sprache
Sporné škodné události v oboru pojištění motorových vozidel
Vědecké práce k analýze dopravních nehod
Vybrané aktuální odborné publikace k analýze dopravních nehod
 
 
 
 
Ing. Vlastimil RÁBEK, Ph.D.

Znalec v oboru: Doprava silniční - Posudky o příčinách dopravních nehod