Vybrané informační zdroje a metodika k posouzení sporných pojistných událostí

Sporné škodné události v oboru pojištění motorových vozidel


Analýza harmonického kyvu při tečném střetu boků vozidel pro určení diferenční rychlosti kolizních oblastí vozidel - MAHK
Článek Dr. Weyde - Svět motorů 24-12
Databanka www.ifwua.de - kolize vozidel s volně žijící zvěří - prezentace
Databanka www.ifwua.de - překlad německých textů v menu databanky
Hodnocení kompatibility poškození kolizních objektů metodou překrytí snímků
 
 
 
 
 
Základní informace a názvosloví k manipulovaným škodným událostem z oboru pojištění motorových vozidel
 
Ing. Vlastimil RÁBEK, Ph.D.

Znalec v oboru: Doprava silniční - Posudky o příčinách dopravních nehod