Ucelený výběr všech pomůcek a literatury určené k vyhodnocení a řešení problematiky.

Software


CARAT 3.1
Impuls Expert 2000
 
 
Ing. Vlastimil RÁBEK, Ph.D.

Znalec v oboru: Doprava silniční - Posudky o příčinách dopravních nehod